Inspektion

Inspektion & IR kamera
Drönare kan inte bara användas till filmnig och fotografering utan är även ett mycket effektivt redskap för olika typer av inspektioner.
Att exempelvis inspektera ett tak - vindkraftverk eller andra höga konstruktione är inte bara tidskrävande utan också en riskfaktor med manuell besiktning. Med en drönare blir det både säkrare och billigae att utföra sådana inspektioner.

Utrustas drönaren med en värmekamera så kan man snabbt se vart ex ett tak släpper ut värme eller vart fukt kommit in. Även eftrsök av försvunna personer eller kontrollera vart det finns glödbäddar kvar efter en skogsbrand eller dylikt är effektiva användningsområden för drönaren.

Värma / IR Kamera
Med en värmekamera så öppnas nya möjligheter för inspektion med en drönare.

Ofta räcker okulär besiktning med en vanlig kamera men med en värmekamera kan man dessutom se ex värmeutsläpp , varma/kalla delar av det du inspekterar.

Vid eftersök eller brand kontroll är värmekameran oumbärlig.


Inspektioner & Översikt

Oavsett om du vill ha en översikt över din mark eller byggplats eller en närmare inspektion av tak eller andra byggnader/konsturktioner så är drönaren ett överlägset verktyg att besikta med.
Billigare , snabbare och säkrare än att ha personal på höga höjder.

Övervakning - Räddning
Med en drönare kan snabbt stora områden sökas av eller bevakas.

Personer & Djur lokaliseras snabbt med kamera eller värmekamera även i totalt mörker.
På samma sätt som vid räddning kan även objekt effektivt bevakas med kamera/Värmekamera 
Vid brand eller eftersläckning ser man snabbt var olika värmehärdar finns kvar i terrängen.